Barn- och ungdom Helsingborg
Förändrad inloggning
Logga in med den e-postadress som är registrerad i Medinet.
Har du redan skapat dig ett lösenord till den registrerade e-postadressen, exempelvis genom det publika schemat, kan du logga in direkt nedan med dessa uppgifter. Om du inte gjort detta behöver du skapa dig ett nytt lösenord genom att klicka på knappen nedan.
Skapa lösenord
Nytt lösenord